Våra tjänster

Nybyggnation

Vi har specialiserat oss på att bygga unika lösvirkeshus. Detta innebär att du kan designa sitt hus själv. Vi utför även nybyggnad av alla typer av lokaler för varierande ändamål.

Renovering och tillbyggnad

Drömmer du om större hus, eller kanske ett nytt kök? Vi kan hjälpa dig med alla förekommande renoverings och tillbyggnadsarbeten. Vi sätter oss ner tillsammans och går igenom era idéer och önskemål. Vi presenterar sedan en kalkyl för er, där alla moment är specificerade. Vi arbetar mest på löpande räkning, men kan även lämna fast pris.

Flytt av byggnader

Har du en byggnad som du vill använda men den är på fel ställe? Lugn! Vi kan lösa det mesta när det gäller flytt av byggnader. Vi klarar att flytta allt från Friggebodar till villor. Självklart är vi försäkrade och du som kund, tar ingen risk. Kontakta oss, för mer information!

Fastighetsunderhåll

Planerat fastighetsunderhåll har stor betydelse för fastighetens funktionalitet och livslängd. Genom välplanerade åtgärder minimeras riskerna för skador på människor och miljö och kapitalförstörelse undviks samtidigt som fastigheternas funktionalitet bibehålls. Vi kan erbjuda både planerat och felavhjälpande fastighetsunderhåll.

Specialsnickerier

Har du speciella önskemål kan vi erbjuda kundanpassade lösningar till bra pris inom de flesta områden.